Het Raster vzw - Samenwerkingsverbanden

Het Raster onderhoudt actief contact en heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met belangenorganisaties rond autisme en met andere zorgaanbieders. Het Raster is er van overtuigd dat dit de kwaliteit van haar werking ten goede komt.

  • Liga Autisme Vlaanderen

De lange traditie van samenwerking tussen de erkende thuisbegeleidingsdiensten autisme resulteerde in 2017 in de oprichting van de Liga Autisme Vlaanderen. Met dit initiatief bundelen de vier diensten hun krachten om de autismehulpverlening in Vlaanderen te versterken.

 

  • Vlaamse Vereniging Autisme

 

  • Ugent en KULeuven

Het Raster werkt samen met de universiteiten van Gent en Leuven  om de hulpverlening aan mensen met autisme te verbeteren. Ugent staat in voor de kwaliteitsbewaking en het wetenschappelijk onderzoek van het ouder-kind trainingsprogramma ImPACT. KULeuven onderzoekt de effecten van thuisbegeleiding door Het Raster.

 

  • Integrale Jeugdhulpverlening

Het Raster neemt actief deel aan de verschillende regionale netwerken van rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp in het kader van de Integrale Jeugdhulpverlening.

 

  • Andere erkende zorgverstrekkers in het VAPH

Het Raster participeert onder andere actief in het Comité Thuisbegeleiding, het SWOT-V (Samenwerkingsovereenkomst Thuisbegeleidingsdiensten Vlaanderen), de commissie Rechtstreeks Toegankelijke Ondersteuning en de commissie Zorgvernieuwing Meerderjarigen. Het Raster vzw is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

Het Raster neemt in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel deel aan de regionale overlegorganen van de vergunde zorgaanbieders. 

 

  • Doorverwijzers

Het Raster vzw onderhoudt nauwe contacten met de voornaamste doorverwijzers: o.a. de erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen van Leuven en Wilrijk, bepaalde revalidatiecentra en bepaalde kinderpsychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen.

Het Raster heeft een formele samenwerkingsovereenkomst met het Referentie Centrum Autisme Antwerpen.

 

Autisme chat

Open Chat