Het Raster vzw - Privacy en Beroepsgeheim

Het Raster vindt privacy en beroepsgeheim heel belangrijk. We geven geen informatie door aan andere mensen zonder dat jij hiervoor je toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop is als er gevaar is voor jou of anderen.