Het Raster vzw - Giften en Legaten

Wij helpen personen met autisme en hun omgeving maar ook jij kan ons helpen!

‘Een kwaliteitsvol leven in een open samenleving voor elke persoon met autisme en zijn omgeving’. Dat is de missie van Het Raster. Elke dag weer zetten onze medewerkers zich ten volle in om kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving daarbij te ondersteunen.

Solidariteitsfonds Het Raster

Het Raster wordt voor haar werking door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Onze cliënten betalen een beperkte persoonlijke bijdrage van iets meer dan 5 euro voor een begeleiding. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor een aantal van onze cliënten is het dat wel. Zij moeten elke maand de eindjes aan elkaar knopen en hebben het moeilijk om te voorzien in hun dagelijkse behoeften en om hun facturen te betalen. We weten dat er een verband bestaat tussen het hebben van een beperking en armoede. Dat is jammer genoeg niet anders voor mensen met autisme.

Als cliënten het moeilijk hebben om voor hun begeleiding de persoonlijke bijdrage te betalen, dan komt Het Raster deze mensen graag tegemoet. We vinden het namelijk onjuist dat mensen omwille van financiële problemen geen begeleiding kunnen genieten. We spreken dan af dat slechts de helft of zelfs helemaal niets wordt aangerekend. In 2018 kregen 125 cliënten een dergelijke gunstregeling. Omdat we merken dat meer en meer van onze cliënten het financieel moeilijk krijgen, roept Het Raster nu een ‘solidariteitsfonds’ in het leven waarmee we de gunstregeling mee financieren.

 

Extra personeelsfonds voor Het Raster

De personeelssubsidies van de overheid zijn begrensd waardoor Het Raster slechts een maximum aantal begeleiders kan tewerkstellen. Elke begeleider ondersteunt een aantal gezinnen en/of cliënten met autisme. Zo begeleidt Het Raster jaarlijks ongeveer 2.000 cliënten. Jammer genoeg zijn er echter nog altijd veel cliënten die op onze wachtlijst staan. Om nog meer gezinnen te kunnen helpen, neemt Het Raster extra begeleiders in dienst die worden betaald met eigen middelen, dus zonder personeelssubsidies. Zo konden we in 2018 heel wat extra cliënten begeleiden, 211 om precies te zijn! Ook de volgende jaren willen we graag zoveel mogelijk extra gezinnen kunnen helpen. Daarom richten we nu ook een ‘extra personeelsfonds’ op en doen we een warme oproep om ons een financieel steuntje in de rug te geven.

 

Steun ons!

Zowel voor het solidariteitsfonds als voor het aanwerven van extra begeleiders kunnen we je steun heel goed gebruiken. Volledig vrijblijvend nodigen wij je uit om een bijdrage te leveren aan ons solidariteitsfonds of ons extra personeelsfonds. Elk bedrag - hoe klein ook - is zeer welkom! Dit kan door een vrije gift te doen op het rekeningnummer BE57 7350 0361 3135 (BIC: KREDBEBB) met melding van gift (+ eventueel ‘solidariteitsfonds’ en/of ‘extra personeelsfonds’). Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

 

Alle giften die we ontvangen met vermelding ‘solidariteitsfonds’ of ‘extra personeelsfonds’, zullen we integraal inzetten voor dat doel!

 

In naam van alle medewerkers en leden van de Raad van Bestuur danken wij je voor je steun!

Autisme chat

Open Chat