Volgens de nieuwe bepalingen van het kwaliteitsdecreet werkt Het Raster niet meer met een Charter en een begeleidingsovereenkomst. Deze documenten werden vervangen door de Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO).

Onderaan kan u de wijzigingen aan de IDO downloaden.