Het Raster vzw - Historiek

"Het Raster, begeleiding rondom autisme", is ontstaan uit de ontdubbeling van de Thuisbegeleiding Autisme (TBA) in twee afzonderlijke thuisbegeleidingsdiensten. De Thuisbegeleiding Autisme vzw zelf is gegroeid vanuit de oudervereniging Vlaamse Vereniging Autisme (VVA).

Reeds in 1982 wordt thuisbegeleiding voor gezinnen met een kind met autisme georganiseerd door de VVA. Vanaf 1988 wordt thuisbegeleiding als specifieke ambulante hulpverleningsvorm erkend door de Vlaamse Overheid. De thuisbegeleidingsdienst van de VVA wordt erkend en gesubsidieerd als enige thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme in Vlaanderen en krijgt een vergunning en erkenning voor 850 begeleidingen. In de loop van de volgende tien jaar zal de erkenning van de thuisbegeleidingsdienst van de VVA met mondjesmaat oplopen tot 1275 begeleidingen.

In 1998 wordt de thuisbegeleidingsdienst onafhankelijk van de ouder- en familievereniging VVA. Thuisbegeleiding krijgt een nieuwe juridische structuur, wordt een aparte vzw en krijgt de naam Thuisbegeleiding Autisme vzw (TBA). Ook de Vlaamse overheid levert extra inspanningen om de achterstand ten aanzien van thuisbegeleiding voor de doelgroep autisme stilaan weg te werken en in 2000 heeft de TBA een erkenning van 3575 begeleidingen. De gesubsidieerde personeelsequipe groeit uit tot 17 voltijdse personeelseenheden.

Deze explosieve groei noopt de TBA ertoe om in 2000 de thuisbegeleidingsploeg op te splitsen in twee afdelingen, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen regio. De TBA opereert vanaf maart 2000 vanuit twee vestigingsplaatsen, met name vanuit Wilrijk ("TBA-Oost") en vanuit St.-Amandsberg ("TBA-West").

In juli 2001 keurt de Vlaamse Regering een nieuw programmatiebesluit en een nieuw Besluit op Thuisbegeleiding goed. Daardoor komt de langverwachte ruimte vrij voor de erkenning van drie Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme, met name TBA-West met vestigingsplaats St.-Amandsberg (provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen), TBA-Oost met vestigingsplaats Wilrijk (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en LSA met vestigingsplaats Zutendaal (provincie Limburg).

Vanaf 1 mei 2001 wordt de TBA door het VAPH erkend voor twee afzonderlijke thuisbegeleidingsdiensten, elk met een erkenning van 2816 begeleidingen. In december 2001 wordt de volledige autonomie van de twee vestigingsplaatsen van de Thuisbegeleiding Autisme vzw verder voorbereid; een nieuwe VZW wordt opgericht, personeel wordt overgedragen vanaf 1 januari 2002, een nieuwe Algemene Vergadering en Raad van Bestuur worden samengesteld en TBA-Oost wordt met een nieuwe naam bedacht: "Het Raster vzw, begeleiding rondom autisme". Sindsdien kent Het Raster vzw een explosieve groei. In 2001 gaat Het Raster vzw van start met een erkenning van 2816 begeleidingen. Na jarenlang ijveren wordt op 15 december 2006 het nieuwe Besluit op Thuisbegeleiding goedgekeurd en verkrijgt Het Raster vzw een erkenning voor twee provinciale thuisbegeleidingsdiensten: "Het Raster Antwerpen" en "Het Raster Brabant". Omwille van de snelle groei van Het Raster in 2007 en in 2008 wordt het begeleidingsteam van Het Raster Antwerpen vanaf 1 januari 2009 opgesplitst in twee regionale begeleidingsteams: team Antwerpen en team Kempen. Deze ontdubbeling heeft tot doel de werking van onze organisatie te verbeteren, onze dienstverlening dichter bij onze cliënten te brengen en onze integratie in het hulpverleningslandschap te versterken. Jaar na jaar wordt de capaciteit flink uitgebreid. Eind 2017 stelt Het Raster vzw in totaal meer dan 100 personeelsleden te werk.

Autisme chat

Open Chat