Het Raster vzw - AUTISME CHAT

Op 28 januari 2020 vierde de autisme chat zijn eerste verjaardag. De autisme chat is een samenwerking tussen de thuisbegeleidingsdiensen van de Liga Autisme Vlaanderen.

 

De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders.

Van bij aanvang was de chat zeer succesvol en steeds meer mensen lijken hun weg naar de autisme chat te vinden.

Vanuit de overheid kwam het goede nieuws dat de Liga Autisme Vlaanderen in 2020 niet alleen opnieuw projectsubsidies ontvangt voor de autisme chat, maar zelfs mag uitbreiden.

Je kan op volgende momenten bij de autisme chat terecht:

  • maandag tussen 18u en 22u
  • dinsdag tussen 18u en 22u
  • woensdag tussen 14u en 22u
  • donderdag tussen 18u en 22u

via volgende link: https://autismechat.sittool.net/chat

Autisme chat

Open Chat