Het Raster vzw - Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Vanaf september 2019 komt er, voor kinderen tussen 0 en 7 jaar met (een vermoeden van) autisme, een uitbreiding van het pakket rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Deze uitbreiding, kortweg GIO (Globale individuele ondersteuning), wil kinderen en hun omgeving, die participeren binnen een inclusieve context (kinderopvang, buitenschoolse opvang en gewoon onderwijs) begeleiden en praktisch ondersteunen.

Kinderen met (een vermoeden van) autisme van 0 jaar tem het eerste leerjaar, hebben elk kalenderjaar recht op een 30tal extra begeleidingsuren. 

Deze uren worden in blokken van 3 à 4u opgedeeld en ingezet in de inclusieve context, (dus in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de school zelf). 

Begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten zullen, in nauw overleg met ouders/begeleiders en/of leerkrachten de aard van de begeleiding en praktische ondersteuning vorm geven.

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Psycho – educatie: algemeen en kindspecifiek
  • Structureren van de (leer)omgeving: de groep/klas, de speelplaats, de refter, …
  • Prikkelverwerking
  • Communicatie: sociale vaardigheden van het kind, kind – kind, begeleider/leerkracht - kind, begeleider/leerkracht – ouders
  • Emotie en gedrag: emotieregulatie, angsten, gedragsmoeilijkheden
  • Adaptieve vaardigheden: eten/voeding, slapen, zindelijkheid, aan – en uitkleden
  • Spel en vrije tijd: spelontwikkeling, vrijetijdsinvulling, taakengagement
  • Transitie, overgang: tussen activiteiten, tussen contexten

GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis.

Ouders kunnen een aanvraag voor GIO doen, mits akkoord van de inclusieve context (kinderopvang, buitenschoolse opvang, school), bij de desbetreffende thuisbegeleidingsdienst. Voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (+ Brussel) is dit Het Raster. 

Momenteel geldt er een aanmeldstop voor GIO in de regio Antwerpen en Kempen tot eind 2019.
Vanaf 2020 kan er terug aangemeld worden voor GIO.

www.hetraster.be

Provincie Antwerpen 

          

Het Raster Antwerpen
Boomsesteenweg 510A
2020 Antwerpen
Tel: 03 830 35 89

Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel
August De Boeckstraat 20
1800 Vilvoorde
Tel: 02 757 11 18

Het Raster Kempen
Oude Vaartstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014 75 39 70
Het Raster Leuven
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel: 016 85 09 01

Autisme chat

Open Chat