Het Raster vzw - Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen

De wetgeving Rechtstreeks toegankelijke hulp bepaalt dat de dienst een aantal personeelspunten waarvoor ze is erkend mag omzetten in werkingsmiddelen. Vanaf 2018 is dit nog hoogstens 3%.

 

Het VAPH bepaalt jaarlijkse welk bedrag geldt voor deze omzetting van personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen. Het Raster bestemt deze middelen net als de vorige jaren voor toekomstige verbouwingswerken aan ons gebouw in Antwerpen, voor de toekomstige aankoop van gebouwen voor onze andere vestigingen én voor inrichtingskosten van onze Autitheken.

Autisme chat

Open Chat