Het Raster vzw - Laatste nieuws

Laatste nieuws

WIST JE DAT...?

… op 13 december 2018 in Brussel het Vlaamse Autisme Congres plaatsvond met als titel “Autismevriendelijk Vlaanderen: werk in uitvoering”.

Dit congres werd georganiseerd door de Liga Autisme Vlaanderen, een samenwerkingsverband tussen de verschillende thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme (vzw Victor, Tanderuis vzw, Het Raster vzw en Limburgse Stichting Autisme). Op het programma stonden zeven sprekers (Jo Renty, Prof. Dr. Herbert Roeyers, Prof. Ilse Noens, Jo Vandeurzen, Prof. Dieter Baeyens, Dr. Annelies Spek en Ann Ceurvels) met als rode draad doorheen de lezingen de groeilijn van personen met autisme (van jonge kinderen tot de volwassenheid).  

Tijdens de middagpauze kon je ook een bezoekje brengen aan de inspiratiebeurs. Daar kon je kennismaken met organisaties en baanbrekende initiatieven op vlak van autismevriendelijk werken.

… dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor de brussencursus +14 die in Turnhout start op 6 februari 2019 en voor de groepsbegeleiding voor partners die in Antwerpen van start gaat op 11 maart 2019. Wie interesse heeft, neemt best contact op via mail: info@hetraster.be.

... de inschrijvingen voor de kampen van de Liga Autisme Vlaanderen gaan als een speer. Er zijn reeds 2 kampen volzet en nog maar enkele plaatsjes voor het zeekamp en het boskamp.

Meer info omtrent de kampen kan je vinden op de website van de Liga Autisme Vlaanderen.

https://www.ligaautismevlaanderen.be/zomerkampen/opzet

MUSIC FOR LIFE 2018

Deze winter werden er heel wat warme acties ten voordele van Het Raster georganiseerd tijdens de Warmste Week van Music for Life.

We lijsten ze graag op voor jullie:

Rooster for Raster

Lezing en samenzijn over ASS

Kaartenverkoop

Wafelverkoop deur-aan-deur

NVA provincie Vlaams Brabant & Brussel

NVA provincie Antwerpen

Bloembollenverkoop

The best moments in life should make you warm

Padel for life

Tweedehands- & lifestylebeurs

Maak je eigen kamerspray, geuranker, massage-olie

Studentenraad Hasselt filmavond

Warmste koffieweek

Yoga for life

Recreatief Badmintontornooi for life

Dessertjes for life

Pannekoekenslag

Mosselen for life

Made by Lynn

 

Naast deze acties hebben een 30-tal mensen meegelopen met de Warmathon in Antwerpen, Brugge, Brussel en Leuven. Je kon de lopers herkennen aan hun blauw loop t-shirt ‘Running my ASS off for Het Raster’.

 

En tenslotte werden er nog heel wat plaatjes aangevraagd en fijne muziek gedraaid ten voordele van Het Raster.

 

We willen graag iedereen bedanken die Het Raster tijdens de Warmste Week van STUBRU heeft gesteund. We beschouwen je actie als een bijzondere blijk van waardering voor de werking van Het Raster en we zijn je daar heel dankbaar voor.  Dankzij jullie steun kunnen we een aantal nieuwe projecten realiseren zoals een film met portretten van een drietal kinderen met autisme in de lagere schoolleeftijd, een Autitheek voor onze vestigingen Turnhout en Leuven, een draaiboek preventie suïcide, een ‘transitiemodule’ ter ondersteuning van jongeren op de grens van de volwassenheid...

AANRADERS

AnderSS - Jonge kinderen met autisme: een praktische gids gebaseerd op het verhaal van Nyo

In AnderSS vertelt Sarah het verhaal van haar zoontje Nyo.

Nyo heeft ASS wat zorgt voor de nodige moeilijkheden in het gezin, op school en daarbuiten. Sarah beschrijft haar dagelijkse zoektocht naar antwoorden en de juiste hulp voor haar zoon, terwijl ze strijdt voor meer begrip van de buitenwereld voor zijn situatie. Ook haar eigen moeilijkheden, in haar relatie, als ouder en als persoon, komen op een eerlijke manier aan bod.

Een theoretisch luik, waarin autisme op een duidelijke en vlot leesbare manier uitgelegd wordt, kadert het persoonlijke verhaal van Sarah en Nyo.

Achteraan het boek is een praktische gids toegevoegd, boordevol tips, adviezen en doorverwijzingen.

AnderSS is geschreven voor iedereen die meer te weten wil komen over het leven van en met kinderen met autisme.

Auteurs: Sarah De Keyser, Annelies Snoeckx & Stiene Van den Eynde

ISBN: 978-2-509-03316-1

Opvoeden & autisme - Een inspiratiegids voor ouders

 

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft.

Dit boek is bedoeld voor ouders van een kind of jongere met autisme die meer willen weten over opvoeden en hun rol als ouder.

Het is gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met ouders en hulpverleners.

Stap voor stap wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van opvoeding.

Aan de hand van allerlei praktische vragen en oefeningen kan je met het boek aan de slag. Je kan er heel wat inspiratie uit halen.

Auteurs: Yoni Peeters, Lotte van Esch, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Hannah Boonen, Karla Van Leeuwen en Ilse Noens

ISBN: 978-94-6344-785-0

Autisme Chat

We hebben een gesprek met Jo Renty en Michiel Tyncke. Zij werken voor de Liga Autisme Vlaanderen. Eén van hun opdrachten is de opstart van de Autisme Chat.

Jo: Ik ben Jo. Ik ben de coördinator van de Liga Autisme Vlaanderen, die in oktober 2017 is opgestart. De rode draad doorheen mijn professionele loopbaan is autisme. Ik werkte eerst als onderzoekster op de Universiteit Gent, waarna ik de overstap gemaakt heb naar thuisbegeleiding binnen gezinnen met een adolescent met autisme.

Michiel: Ik ben Michiel van vzw Victor (Thuisbegeleidingsdienst West-Vlaanderen). Ook ik ben medewerker bij de Liga Autisme Vlaanderen. Ik zet mijn schouders voornamelijk onder de projecten Autisme Chat en tSCHAP.

Voor de mensen die de Liga Autisme Vlaanderen nog niet kennen, wat voor organisatie is dat precies?

De Liga Autisme Vlaanderen is een formeel samenwerkingsverband tussen alle thuisbegeleidingsdiensten voor autisme in Vlaanderen, dat als doel heeft om onze krachten te bundelen.

We kunnen onze projecten grosso modo onderbrengen in 2 categorieën.

Enerzijds gaat het om projecten die het bestaande aanbod van de thuisbegeleidingsdiensten aanvullen. Concreet gaat dat dan bijvoorbeeld over de zomerkampen die we organiseren maar ook de Autisme Chat. We zijn ook bezig met het maken van een documentaire over autisme.

Anderzijds hebben we projecten die we uitwerken ter ondersteuning van de bestaande werking van de thuisbegeleidingsdiensten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan tSCHAP, waarin al het materiaal rond outreach, visieteksten… van onze diensten gebundeld is. We hebben ook de brussenkASSt, die een verzameling is van alle methodieken rond brussenondersteuning over alle thuisbegeleidingsdiensten heen. De bedoeling hiervan is om van elkaar te leren maar ook om er een outreachpakket van te maken waarmee we andere organisaties en diensten kunnen inspireren met methodieken rond brussenondersteuning.

Als laatste is er nog nieuws heet van de naald. Vanaf half februari heeft de Liga een wetenschappelijk medewerker in dienst. We willen hiermee de brug slaan tussen wetenschap en praktijk, alsook de autismespecifieke expertise binnen onze diensten voeden vanuit wetenschappelijke hoek.

 

Klinkt heel interessant allemaal! Maar nu is het volle focus op een project dat binnenkort gelanceerd wordt: de chathulp. Wat mogen we daarvan verwachten?

Er wordt op 28 januari een Vlaamse Autisme Chat geopend. Dat betekent dat mensen met een diagnose autisme of een vermoeden daarvan, maar ook hun directe netwerk - bijvoorbeeld ouders, grootouders, broers en zussen, partners… - terecht kunnen op de Autisme Chat. Die chat wordt bemand door thuisbegeleiders gedurende 20 uur per week. De openingsuren zijn voornamelijk ’s avonds en op woensdagnamiddag.

 

Hoe is het idee van chathulp ontstaan?

Het is eigenlijk al van 2015 dat er binnen de thuisbegeleidingsdiensten gesproken wordt over de opstart van online hulpverlening. Specifiek chathulp, want online hulp bestaat al veel langer binnen onze diensten: we mailen met onze cliënten, we hebben een website, we hebben een Facebookpagina. Maar puur rond chathulp is het sinds 2015 dat sommige thuisbegeleidingsdiensten hier concreet mee aan de slag gegaan zijn. We hebben in 2017 voor een pilootproject in 2 provincies middelen gekregen van Flanders’ Care om het chathulp in de startblokken te zetten. Vandaag kunnen we dit project met steun van de Vlaamse overheid verbreden naar heel Vlaanderen.

De oorspronkelijke motivatie om te starten met chathulp is ontstaan vanuit het idee dat mensen met autisme zeer visueel ingesteld zijn, dat ze vaker wat meer tijd nodig hebben om de informatie te verwerken. Dus waarom gebruiken we dan geen zeer visuele en trage communicatievorm, net om ook mensen met autisme te gaan ondersteunen? Het is zeer opvallend dat er in Vlaanderen voor allerlei doelgroepen chathulp bestaat, maar niet voor mensen met autisme. We ervaren dit als een gebrek dus moeten we daar iets rond doen.

Daarnaast is de Autisme Chat ook bedoeld om het directe netwerk van mensen met autisme te ondersteunen. De wachttijden voor betaalbare autismespecifieke ondersteuning zijn helaas nog steeds erg lang. Via de Autisme Chat kunnen we ook naar hun verhaal luisteren en met hen meedenken.

Tot slot: chatten een zeer moderne en gebruiksvriendelijke communicatievorm die in de maatschappij tegenwoordig intensief gebruikt wordt. We krijgen wel vaker vragen via Messenger of Facebook. Met de Autisme Chat hebben we een veilig kanaal dat volledig voldoet aan de wetgeving rond privacy.

 

Dienen mensen te betalen om te chatten? En kan dit anoniem?

De Autisme Chat is gratis en anoniem. Mensen mogen onder hun eigen naam chatten. Maar als ze zich daar comfortabeler bij voelen mogen ze even goed een nickname bedenken. Zo geven we iedereen de kans om in alle vrijheid te kunnen spreken en hun verhaal te brengen.

 

Kunnen we de Autisme Chat zien als een nieuwe vorm van begeleiding?

Onder een begeleiding verstaan wij een traject van langere duur. Bij de chathulp is het de bedoeling om eenmalig gesprekken te hebben met mensen. De chatmedewerker is iemand die luistert naar jou en iemand die meedenkt, maar je gaat geen hulpverlenersrelatie aan. Het is iemand die in het hier en nu een klankbord voor jou kan zijn.

Uiteraard zijn mensen vrij om meerdere keren langs te komen op de chat, maar de medewerker aan de andere lijn is niet noodzakelijk dezelfde als diegene met wie hij of zij de vorige keer gechat heeft.

 

Met welke specifieke vragen kunnen mensen op de chat terecht?

Eigenlijk kunnen mensen met alle soorten vragen op de chat terecht, maar de insteek van de chat is natuurlijk wel dat het over autisme gaat. Dat kan over autisme zelf gaan, bijvoorbeeld wat is autisme precies, hoe wordt een diagnose gesteld, twijfel over het al dan niet hebben van autisme. Maar het kan ook niet letterlijk over autisme gaan, bijvoorbeeld een partner van een persoon met autisme die moeilijkheden ervaart in de relatie, moeilijkheden in de opvoeding van een kind met autisme... Ook personen met autisme en hun netwerk die gewoon even hun verhaal kwijt willen, zijn welkom op de chat.

 

Waar kunnen we de Autisme Chat vinden?

De chat is toegankelijk vanop de website van de Liga Autisme Vlaanderen. Daarnaast komt er ook een knop op de websites van alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme.

 

Veel succes met de start!!

 

Autisme Chat: https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/         

 

Autisme chat

Open Chat