Het Raster vzw - Laatste nieuws

Laatste nieuws

AANMELDSTOP

Zowel in Antwerpen als in de Kempen staan er momenteel meer kinderen te wachten dan we binnen het jaar kunnen opnemen.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om in Antwerpen en de Kempen vanaf 08/07/2019 een aanmeldstop in te voeren voor het KIDS team tot eind maart 2020.

De aanmeldstop geldt nu voor:

- per 1 april van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor volwassen cliënten in de regio Antwerpen/Mechelen 

- per 8 juli van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar in de regio Antwerpen/Mechelen 

- per 8 juli van dit jaar tot en met 31 maart 2020 voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de regio Kempen

- per 1 april tot en met 1 oktober 2019 voor jongeren ouder dan 12 jaar en volwassenen in de regio Brussel/Halle/Vilvoorde

- per 1 april tot en 1 oktober 2019 voor alle leeftijden in de regio Leuven

 

De aanmeldstop voor de regio Antwerpen/Mechelen geldt niet voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en evenmin voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

De aanmeldstop voor de regio Kempen geldt niet voor ImPACT en jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.

Deze maatregel houdt in dat wij de cliënten in de genoemde levensfasen die nu in onze afdelingen zijn aangemeld, eerst zullen verder helpen. Nieuwe aanmelders zullen tot bovengenoemde data niet bij ons terecht kunnen. Indien cliënten dit wensen, kunnen ze wel gebruik maken van de mogelijkheid van een adviesgesprek. Dit is in principe echter zonder een vervolg in de vorm van een begeleidingstraject.

De Globale Individuele Ondersteuning (GIO), die in september van start gaat, wordt gerealiseerd met uitbreidingsmiddelen en is derhalve niet in de aanmeldstop betrokken in Antwerpen/Mechelen. Voor de regio Kempen geldt voor GIO wel een aanmeldstop tot eind 2019.

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Vanaf september 2019 komt er, voor kinderen tussen 0 en 7 jaar met (een vermoeden van) autisme, een uitbreiding van het pakket rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Deze uitbreiding, kortweg GIO (Globale individuele ondersteuning), wil kinderen en hun omgeving, die participeren binnen een inclusieve context (kinderopvang, buitenschoolse opvang en gewoon onderwijs) begeleiden en praktisch ondersteunen.

Kinderen met (een vermoeden van) autisme van 0 jaar tem het eerste leerjaar, hebben elk kalenderjaar recht op een 30tal extra begeleidingsuren. 

Deze uren worden in blokken van 3 à 4u opgedeeld en ingezet in de inclusieve context, (dus in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de school zelf). 

Begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten zullen, in nauw overleg met ouders/begeleiders en/of leerkrachten de aard van de begeleiding en praktische ondersteuning vorm geven.

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Psycho – educatie: algemeen en kindspecifiek
  • Structureren van de (leer)omgeving: de groep/klas, de speelplaats, de refter, …
  • Prikkelverwerking
  • Communicatie: sociale vaardigheden van het kind, kind – kind, begeleider/leerkracht - kind, begeleider/leerkracht – ouders
  • Emotie en gedrag: emotieregulatie, angsten, gedragsmoeilijkheden
  • Adaptieve vaardigheden: eten/voeding, slapen, zindelijkheid, aan – en uitkleden
  • Spel en vrije tijd: spelontwikkeling, vrijetijdsinvulling, taakengagement
  • Transitie, overgang: tussen activiteiten, tussen contexten

GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis.

Ouders kunnen een aanvraag voor GIO doen, mits akkoord van de inclusieve context (kinderopvang, buitenschoolse opvang, school), bij de desbetreffende thuisbegeleidingsdienst. Voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (+ Brussel) is dit Het Raster. 

Momenteel geldt er een aanmeldstop voor GIO in de regio Antwerpen en Kempen tot eind 2019.
Vanaf 2020 kan er terug aangemeld worden voor GIO.

www.hetraster.be

Provincie Antwerpen 

          

Het Raster Antwerpen
Boomsesteenweg 510A
2020 Antwerpen
Tel: 03 830 35 89

Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel
August De Boeckstraat 20
1800 Vilvoorde
Tel: 02 757 11 18

Het Raster Kempen
Oude Vaartstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014 75 39 70
Het Raster Leuven
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel: 016 85 09 01

Première en toonmomenten van de film, “De wereld in mijn hoofd”

 

“De wereld in mijn hoofd” is een documentaire film, gemaakt door Het Raster voor de Liga Autisme Vlaanderen in samenwerking met productiehuis Sylvester.

De film schetst het portret van 3 kinderen met autisme en hun omgeving. Drie kinderen die de wereld op hun eigen manier ervaren. Drie kinderen die gelijkenissen hebben vanuit hun autisme, maar toch ook weer zo verschillend zijn.

Omdat we niet kunnen zien hoe iemand denkt, wilden de makers van de film graag inzicht geven in hoe iemand met autisme de wereld beleeft. Het voor de buitenwereld “onzichtbare” autisme, zichtbaar maken. De impact op het leven van mensen met autisme van de - voor de buitenwereld vaak kleine -  dagdagelijkse gebeurtenissen.

De makers hopen op deze manier bij te dragen aan een juiste beeldvorming van autisme en inclusie te bevorderen.

Op 24 mei ging de film in première. Gevolgd door verschillende toonmomenten in Antwerpen, Turnhout, Leuven en Vilvoorde.

Een 1300 – tal mensen kwamen kijken!!!

Wat veel enthousiaste en positieve reacties opleverde.

Kijkers ervaren de film als begrijpbaar, herkenbaar, waardevol en activerend zonder meer. Het meekrijgen van perspectief wordt in de reacties vaak benadrukt.

De complexiteit en diversiteit van autisme werd volgens velen mooi in beeld gebracht. 

Leerkrachten en hulpverleners geven aan zich na het bekijken van de film meer bewust te zijn van de impact van autisme op de thuiscontext.

Iemand met autisme liet dan weer weten dat ze – door het kijken naar de film – veel beter begrijpt wat haar autisme ook betekend heeft voor haar brussen.

Wie de film nog niet heeft kunnen bekijken of wie hem gewoon nog een keertje terug wil zien kan dit vanaf nu.

De film en de bijhorende brochure “De wereld in mijn hoofd” zijn vanaf nu verkrijgbaar voor een kleine vergoeding van 10 euro (+ verzendingskosten). 

Hiermee kan je:

  • De film bekijken via de website van de Liga Autisme Vlaanderen

           (www.ligaautismevlaanderen.be/film)

  • Toegang krijgen tot het bijhorende online vormingspakket “Mijn hoofd in de wereld”.

Dit vormingspakket biedt naast informatie ook heel wat extra beeldmateriaal rond een achttal thema’s zoals o.a. contextblindheid, prikkelverwerking, inclusie, kwaliteiten van mensen met autisme, …

In de nabije toekomst wordt er rond de film een outreachaanbod ontwikkeld.

De brochure kan je bestellen door een e-mail te sturen naar info@hetraster.be. Vermeld hierin duidelijk het aantal brochures en het verzendadres.

Introductie Autimatic

Het potentieel en het talent van mensen met ASS is grotendeels onbenut op de arbeidsmarkt (85% vindt geen of geen permanente job).

Aanpassing van de werkomgeving kan voor sommigen een oplossing zijn, maar thuis werken kan mogelijks nog beter inspelen op de behoefte van bepaalde mensen met autisme.

AUTIMATIC is opgericht door twee ouders met een zoon met autisme. Geert Pauwels is een ingenieur met veel ondernemingservaring en Ilse Van den Eede is autismespecialiste en heeft ervaring in de human resources sector.

We starten met een eerste pilootproject in het najaar van 2019.

AUTIMATIC wil via een digitaal platform opleiding, begeleiding, stage en jobs verzorgen voor mensen met autisme en de interface vormen met de opdrachtgevende bedrijven.

Na een succesvolle opleiding en stage, bieden wij u nadien mogelijkheden om te werken als freelancer of in dienstverband voor Autimatic.

Graag wensen wij meer te weten over de behoeftes en interesses op het werkvlak van mensen met ASS.  Daarom ontwikkelden we een enquête (zie link onderaan, invultijd +/- 5 min).

Indien u uw contactgegevens doorgeeft in de enquête, dan sturen we u later meer informatie over het verdere verloop van het project.

Mocht u deze enquête al via een andere weg bekomen hebben, hoeft u ze uiteraard maar éénmaal in te vullen. Gelieve deze in te vullen voor 31/7/2019.

Met dank voor uw medewerking!

 

De link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/ZVDRJYW

Nieuw ondersteuningsaanbod RTH: 'Globale Individuele Ondersteuning (GIO)' van jonge kinderen met autisme in inclusieve contexten

Vanaf volgend schooljaar (september 2019) wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid! De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale Individuele Ondersteuning (GIO)’.

Via deze samenwerking wordt de participatie van jonge kinderen (0-7 jaar; van de start in de kinderopvang tot de transitie naar het eerste leerjaar) met (een vermoeden van) autisme in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, extra ondersteund. Hierbij staat de samenwerking met andere actoren die actief zijn in het werkveld van kinderopvang en gewoon onderwijs centraal (bv. ondersteuningsnetwerken, CLB, Kind en Gezin).

De inzet van GIO is bedoeld om de kinderopvang en scholen te ondersteunen in hun inspanningen om kinderen met autisme te begeleiden. De thuisbegeleidingsdiensten autisme willen dan ook zo goed mogelijk inspelen op de noden van de kinderopvang en scholen. Graag willen we deze noden zo concreet mogelijk in kaart brengen. Bent u werkzaam binnen de kinderopvang of het gewoon onderwijs en wilt u ons helpen de ondersteuningsnoden voor jonge kinderen (0-7 jaar) met autisme te beschrijven? Dat kan via deze link: https://forms.gle/EGLbqAmcNZj8CPG56.

Voor meer informatie omtrent GIO, verwijzen we naar de flyer in bijlage. Wie concrete vragen heeft over GIO, kan zich hiervoor richten naar de thuisbegeleidingsdienst van zijn provincie. Voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (+ Brussel) is dat Het Raster (www.hetraster.be / info@hetraster.be):

Provincie Antwerpen

Het Raster Antwerpen
Boomsesteenweg 510A
2020 Antwerpen
Tel: 03 830 35 89

Het Raster Kempen
Oude Vaartstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014 75 39 70

Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel
August De Boeckstraat 20
1800 Vilvoorde
Tel: 02 757 11 18

Het Raster Leuven
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel: 016 85 09 01

Voor deze nieuwe functie ‘Globale Individuele Begeleiding’ slaat Het Raster binnen de Liga Autisme Vlaanderen de handen in elkaar met de andere Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme. Zowel in de provincie Antwerpen als in de provincie Vlaams-Brabant (+ Brussel) werkt Het Raster daarnaast ook samen met de thuisbegeleidingsdiensten voor andere doelgroepen, met name motorische, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen. Zo bestrijken we het ganse grondgebied van deze provincies en bereiken we alle jonge kinderen met (een vermoeden van) beperking.

Autisme chat

Open Chat