Het Raster vzw -       - Psychotherapie

Als je het gevoel hebt niet 'goed' te functioneren, omdat je psychische problemen zwaar op je wegen, kan psychotherapie jou misschien helpen. Tijdens de therapie leer je waar je vragen, klachten of problemen vandaan komen, hoe je ermee omgaat en hoe dat ook anders kan. Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om je eigen gedrag en je kijk op het leven te veranderen. Er zijn verschillende vormen van therapie. Afhankelijk van het probleem is de ene of de andere vorm meer aangewezen.

Psychotherapie gaat door op onze dienst.

Voor meer informatie of om aan te melden voor psychotherapie kan je telefonisch contact opnemen met onze dienst of mailen naar psychotherapie@hetraster.be.

Autisme chat

Open Chat