Het Raster vzw -       - Focus

In de begeleiding sta je samen met de begeleider stil bij autisme en wat deze diagnose voor je inhoudt. In de gesprekken met de begeleider wordt duidelijk wat je verwacht en waar je begeleiding bij nodig hebt. Dit kan allerlei levensdomeinen betreffen, gaande van dagbesteding/werk, organisatie van het dagelijks leven tot de relaties in je naaste omgeving. Je verwachtingen en mogelijkheden vormen het uitgangspunt bij de begeleiding.

Meer informatie vind je hier.

Autisme chat

Open Chat