Het Raster vzw -       - Tandem

De Tandem-begeleider gaat tijdelijk aan de slag met het aanleren van vaardigheden aan je zoon of dochter met autisme. Deze vaardigheden kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met vrijetijdsinvulling, studie of zelfredzaamheid. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de begeleider je opgroeiende kind leert om het openbaar vervoer te gebruiken. 

De begeleiding van Tandem gaat door op de plaats waar de nieuwe vaardigheden nodig zijn. 

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat