Het Raster vzw -       - Focus

Tijdens Focus leer je samen met de begeleider het autisme van je kind beter te begrijpen. Aan de hand van gerichte observatie, gesprekken en/of videobeelden zoek je samen met de begeleider naar een autivriendelijke benadering binnen je gezin. Je eigen ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheden van je kind vormen hierbij steeds het uitgangspunt. Als het nodig is, kan de begeleider ook met je zoon of dochter werken rond bepaalde thema's zoals vragen over autisme, communicatie, sociale vaardigheden, vrije tijd,... De begeleider biedt een luisterend oor en probeert voor je zoon of dochter bepaalde situaties te verduidelijken en te zoeken naar een aanpak op maat. Jouw ouderschap blijft echter de voornaamste invalshoek in de begeleiding. 

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat