Het Raster vzw -       - Balans

Een belangrijke invalshoek bij Balans is de aandacht voor de draagkracht van je kind, jezelf en je hele gezin. Samen met jou verkent de begeleider je eigen mogelijkheden en zoekt zo nodig naar bijkomende ondersteuning voor je gezin. Er is aandacht voor je persoonlijk netwerk van familie, vrienden en kennissen, want opvoeden kan je nu eenmaal niet alleen. 

Verder leer je samen met de begeleider tijdens Balans het autisme van je kind beter te begrijpen. Aan de hand van gerichte observatie, gesprekken en/of videobeelden zoek je samen met de begeleider naar een autivriendelijke benadering binnen je gezin. Jouw eigen ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheden van je kind vormen hierbij steeds het uitgangspunt. Ook bij Balans kan er met je kind of jongere gewerkt worden indien nodig.

Meer informatie vind je hier

Autisme chat

Open Chat