Het Raster vzw -       - Zelfbeeld

In de groepsbegeleiding voor adolescenten staat het thema 'zelfbeeld' centraal. Het is normaal dat je als jongere nadenkt over wie je bent en hoe je je leven wil vormgeven. 

De groepsbegeleiding rond zelfbeeld wil je hierbij helpen. Aan de hand van oefeningen, discussies en andere werkvormen leer je jezelf beter kennen. Dit alles gebeurt in een groep met allemaal jongeren met autisme.

Wanneer er een nieuwe groepsbegeleiding zal doorgaan vind je hier.

 

Autisme chat

Open Chat