Het Raster vzw -       - Brussen +14 jaar

Als je een broer of zus met autisme hebt, ben je een 'brus'. In Het Raster kan je dan deelnemen aan een groepsbegeleiding voor brussen. Tijdens een aantal bijeenkomsten kom je samen met andere brussen en leer je om het autisme van je broer of zus beter te begrijpen. Daarnaast proberen we te ontdekken waarom het bijzonder is om een brus te zijn en welke gevoelens dit met zich kan meebrengen. Je kan deelnemen aan deze groepsbegeleiding als je ouder bent dan 14 jaar.

Wanneer er een nieuwe groepsbegeleiding zal doorgaan vind je hier.

Autisme chat

Open Chat