Maak kennis met 1Gezin1Plan, een samenwerkingsverband tussen de verschillende sectoren, waarbij er gestreefd wordt naar een plan van aanpak waarbij de krachten binnen het gezin/netwerk worden aangesproken.

https://www.weliswaar.be/sterkere-laagdrempelige-jeugdhulp-door-%C3%A9%C3%A9n-gezinsplan