Het Raster vzw - Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen
  • Autitheek

    Autitheek

    Ben je op zoek naar boeken of meer info over autisme, klik dan hier. Read More
  • 1
  • 2

Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de begeleiding gaat door op de dienst). Begeleidingen kunnen ook in groep.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning.

Laatste nieuws

WIST JE DAT...?
28 January 2019
… op 13 december 2018 in Brussel het Vlaamse Autisme Congres plaatsvond met als titel “Autismevriendelijk Vlaanderen: werk in uitvoering”. Dit congres werd georganiseerd door de Liga Autisme...
De wetgeving Rechtstreeks toegankelijke hulp bepaalt dat de dienst een aantal personeelspunten waarvoor ze is erkend mag omzetten in werkingsmiddelen. Vanaf 2018 is dit nog hoogstens 3%.

 

Het VAPH bepaalt jaarlijkse welk bedrag geldt voor deze omzetting van personeelsmiddelen naar werkingsmiddelen. Het Raster bestemt deze middelen net als de vorige jaren voor toekomstige verbouwingswerken aan ons gebouw in Antwerpen, voor de toekomstige aankoop van gebouwen voor onze andere vestigingen én voor inrichtingskosten van onze Autitheken.

Autisme chat

Open Chat