Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Met ons divers modulair hulpverleningsaanbod spelen we zo soepel mogelijk in op de hulpvragen van de persoon met autisme en zijn context. Ons hulpverleningsaanbod heeft een vraaggestuurd, onafhankelijk, tijdelijk en ambulant karakter. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Nieuws

Rasterpraatcafé Vilvoorde

Het Rasterpraatcafé is een ontmoetingsplek voor jou, als ouder van een kind met autisme. In een ontspannen sfeer kan je met elkaar praten aan de hand van een thema Verder lezen.

Vacatures

Tijdelijke projectmedewerker ICT

Het Raster Antwerpen

Uw hoofdtaak bestaat erin ons klantenportaal uit te werken in ASP.Net. Deze zal samenwerken met ons ERP pakket gemaakt in VB.Net.

Ook zal u onze nieuwe website, die in ontwikkeling is, verder afwerken. Hiervoor gebruiken wij het CMS-systeem Joomla. U… Verder lezen.

Links

Andere
Andere Diensten
Autisme
Diversen
Jeugd
Ontwikkelingsstoornissen